Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie is VIIA?

VIIA is een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV en VolkerWessels-onderneming Visser & Smit Bouw. Royal HaskoningDHV is een internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau en Visser & Smit Bouw is een ontwikkelende bouwer die complexe bouwprojecten in de utiliteits- en industriebouw realiseert.

 

Wat doet VIIA?

VIIA draagt bij aan het veiliger maken van gebouwen. We voeren inspecties uit, brengen advies uit over versterkingsmaatregelen en waar nodig pakken we kwetsbare gebouwonderdelen aan.

 

Wie is jullie opdrachtgever?

Centrum Veilig Wonen (CVW).

 

Welke gebouwen inspecteert VIIA?

De gebouwen die door ons geïnspecteerd worden, zijn gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben. Voorbeelden zijn: scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gym- en sportzalen, maar ook gebouwen die functioneel dienen te blijven in geval van rampenbestrijding (zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes, politie- en ambulanceposten).

 

Waar worden inspecties uitgevoerd?

In het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. We starten met inspecteren in de kern van het aardbevingsgebied en we werken vanaf daar naar buiten.

 

Selectie gebouwen

Waarom inspecteert VIIA dit gebouw?

Dit gebouw bevindt zich in het aardbevingsgebied. De gebouwen die door ons geïnspecteerd worden, zijn gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben. Voorbeelden zijn: scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gym- en sportzalen, maar ook gebouwen die functioneel dienen te blijven in geval van rampenbestrijding (zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes, politie- en ambulanceposten).

 

Wanneer is ons gebouw aan de beurt?

De gebouwen die door ons geïnspecteerd worden, zijn gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben. Voorbeelden zijn: scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gym- en sportzalen, maar ook gebouwen die functioneel dienen te blijven in geval van rampenbestrijding (zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes, politie- en ambulanceposten). We starten met inspecteren in de kern van het aardbevingsgebied en we werken vanaf daar naar buiten.
Nationaal Coördinator Groningen bepaalt in samenspraak met gemeenten, NAM en Centrum Veilig Wonen de prioritering van deze selectie.

 

Inspectie

Wat is jullie werkwijze?

Er wordt een brief gestuurd met een vooraankondiging van onze inspectie. Een Teamleider maakt vervolgens met de gebouweigenaar/ gebouwgebruiker een afspraak en informeert hem/ haar over het proces. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Informatievoorziening
  2. Inspectie en eventuele kwetsbare gebouwonderdelen
  3. Advies mogelijke versterkingsmaatregelen*

Voorafgaand aan de inspectie beginnen we met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het gebouw. Denk aan tekeningen en constructiegegevens. Deze informatie halen we onder andere uit openbare bronnen zoals het Kadaster. Vervolgens starten we met de inspectie. Tijdens de inspectie willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de constructie van het gebouw. Daarnaast richten we ons op het identificeren en aanpakken van kwetsbare gebouwonderdelen.

Na afloop van de inspectie volgt een gesprek met de gebouweigenaar. Op dat moment wordt hij/zij geïnformeerd over de inspectie en de eventuele kwetsbare gebouwonderdelen. Zijn er kwetsbare gebouwonderdelen aangetroffen, dan worden deze binnen twee weken aangepakt.

Op basis van de verzamelde gegevens en de uitgevoerde inspectie, maken onze constructeurs berekeningen en modellen om tot een advies met mogelijke versterkingsmaatregelen te komen.

* In de periode van juli 2015 tot januari 2016 hebben we ons tijdens de inspectie alleen gericht op het identificeren van kwetsbare gebouwonderdelen. De betreffende gebouwen ontvangen geen advies met mogelijke versterkingsmaatregelen.

 

Voeren jullie ook straatinspecties uit?

Bij sommige gebouwen voeren we een korte voorinspectie vanaf de straat uit. Hiermee krijgen we alvast een eerste indruk van het gebouw en kunnen we eventuele aandachtspunten van het gebouw in beeld krijgen. Vervolgens maken we een afspraak om het gebouw nader van binnen en buiten te inspecteren.

 

Wat is een kwetsbaar gebouwonderdeel?

Dit zijn gebouwonderdelen die door hun vorm kwetsbaar zijn en bij een aardbeving kunnen losraken, vallen en mogelijk schade of letsel kunnen veroorzaken. Hierbij valt te denken aan balkons, ornamenten en schoorstenen.

 

Waarom krijgen sommige gebouwen een uitgebreidere inspectie?

Alle gebouwen die momenteel door ons geïnspecteerd worden, krijgen een uitgebreidere inspectie.  Binnen het programma bouwkundig versterken dienen veel gebouwen geïnspecteerd te worden. Om de vaart erin te houden, zijn in het verleden inspecties uitgevoerd die alleen gericht waren op het identificeren en aanpakken van kwetsbare gebouwonderdelen.

 

Jullie halen de schoorsteen weg, maar het gebouw blijft wel open. Hoe zit dat?

In de meeste gevallen is het niet nodig om het gebouw te sluiten voor het aanpakken van een schoorsteen of een ander kwetsbaar gebouwonderdeel. Wij stemmen deze werkzaamheden zorgvuldig met u af en we dragen er zorg voor dat de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk overlast uitgevoerd worden.

 

Mijn huis is nog steeds niet geïnspecteerd, wanneer zijn wij thuis aan de beurt?

Hier gaat VIIA niet over. Centrum Veilig Wonen gaat over het veiliger maken van woningen. Kijk voor meer informatie op: www.cvw.nl.

 

Resultaten

Mijn school is tussen februari en juli 2015 geïnspecteerd. Wanneer is de uitslag beschikbaar?

Al deze adviezen zijn door VIIA eind oktober 2015 aan NAM overhandigd.

Bij ruim 100 scholen heeft VIIA inspecties uitgevoerd die gericht waren op zowel het aanpakken van kwetsbare gebouwonderdelen als op het bouwkundig versterken. Deze inspecties hebben tussen februari en juli 2015 plaatsgevonden. Alle kwetsbare gebouwonderdelen, die tijdens deze inspecties bij de ruim 100 scholen zijn aangetroffen, zijn inmiddels aangepakt. Eind oktober 2015 zijn door VIIA voor deze scholen alle adviezen met mogelijke versterkingsmaatregelen in kaart gebracht. Deze adviezen gebruiken gemeenten en schoolbesturen om besluiten te nemen over de vervolg stappen. Het is aan de gemeente en schoolbesturen wanneer zij deze informatie naar buiten brengen.

 

Mijn gebouw is tussen juli 2015 en januari 2016 geïnspecteerd. Wanneer is de uitslag beschikbaar?

Na afloop van de inspectie heeft  een gesprek met de gebouweigenaar en de teamleider plaatsgevonden. Op dat moment wordt hij/zij geïnformeerd over de inspectie en de eventuele kwetsbare gebouwonderdelen. Zijn er kwetsbare gebouwonderdelen aangetroffen, dan zijn deze binnen twee weken aangepakt.

 

Advies versterkingsmaatregelen

Geeft VIIA ook adviezen over versterkingsmaatregelen?

Bij ruim 100 scholen heeft VIIA inspecties uitgevoerd die gericht waren op zowel het aanpakken van kwetsbare gebouwonderdelen als op het bouwkundig versterken. Deze inspecties hebben tussen februari en juli 2015 plaatsgevonden. Eind oktober 2015 zijn voor deze scholen alle adviezen met versterkingsmaatregelen in kaart gebracht. Deze adviezen gebruiken gemeenten en schoolbesturen om besluiten te nemen over de vervolg stappen.

Verder ontvangen alle gebouwen die vanaf januari 2016 geïnspecteerd worden ook een advies met mogelijke versterkingsmaatregelen.

 

Welke richtlijnen/normen gebruiken jullie tijdens de berekeningen?

Bij het ontwerpen van versterkingsmaatregelen hanteren we de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9998. De NPR 9998 geeft methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid van gebouwen tegen belastingen van aardbevingen. De NPR 9998 is op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gepubliceerd.

 

Wanneer vindt er voor ons gebouw een inspectie voor het bouwkundig versterken plaats?

De gebouwen die door ons geïnspecteerd worden, zijn gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben. Voorbeelden zijn: scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gym- en sportzalen, maar ook gebouwen die functioneel dienen te blijven in geval van rampenbestrijding (zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes, politie- en ambulanceposten). We starten met inspecteren in de kern van het aardbevingsgebied en we werken vanaf daar naar buiten.

Nationaal Coördinator Groningen bepaalt in samenspraak met gemeenten, NAM en Centrum Veilig Wonen de prioritering van deze selectie.