Advies versterkingsmaatregelen

Naast het uitvoeren van inspecties en het aanpakken van kwetsbare gebouwonderdelen geeft VIIA ook advies over mogelijke versterkingsmaatregelen. Op basis van de verzamelde gegevens en de uitgevoerde inspectie, maken onze constructeurs berekeningen en modellen.

Richtlijn voor versterkingsadviezen

Bij het ontwerpen van versterkingsmaatregelen hanteren we de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9998. De NPR 9998 geeft methoden en rekenregels voor het verbeteren van de robuustheid van gebouwen tegen belastingen van aardbevingen. De NPR 9998 is op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gepubliceerd.