Informatie verzamelen

Voorafgaand aan de inspectie beginnen we met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het gebouw. Denk aan tekeningen en constructiegegevens. Deze informatie halen we onder andere uit openbare bronnen zoals het Kadaster. Vervolgens starten we met de inspectie.

Straatinspecties

Bij sommige gebouwen voeren we een korte voorinspectie vanaf de straat uit. Hiermee krijgen we alvast een eerste indruk van het gebouw en kunnen we eventuele aandachtspunten van het gebouw in beeld krijgen. Vervolgens maken we een afspraak om het gebouw nader van binnen en buiten te inspecteren.