Privacy

Privacy Verklaring

Respect voor uw privacy

VIIA Groningen (hierna: VIIA) respecteert en beschermt uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit op welke grond persoonsgegevens die we via de website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt.

U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken voor het gebruik van onze website. In sommige gevallen kan VIIA persoonsgegevens van u vragen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig en gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan waar ze voor bedoeld zijn.

Als gebruiker van deze website heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of indien nodig te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via privacy@viiagroningen.nl

Hoe VIIA persoonlijke informatie gebruikt

VIIA verwerkt de via website verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van door u gevraagde informatie;
  • Nadere informatievoorziening n.a.v. het gebruik van het contactformulier.

Alle aan VIIA verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan anderen verstrekt. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen wij alle verkregen gegevens.

Wanneer deelt VIIA persoonsgegevens

Binnen VIIA

VIIA deelt persoonsgegevens binnen VIIA alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn hierbij onderworpen aan geheimhouding.

Verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten

Indien er sprake is van een wettelijke verplichting deelt VIIA persoonsgegevens met andere partijen.

Links naar websites

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. VIIA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid op deze websites.

Gegevensbeveiliging

VIIA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van websitegebruikers en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen.

In onze systemen is geborgd dat niet iedereen binnen VIIA toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot medewerkers voor wie persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Iedere medewerker die toegang heeft tot persoonlijke gegevens van gebruikers heeft een geheimhoudingsplicht om de privacy van de gebruiker te garanderen.

Wijzigingen

VIIA houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen worden aangebracht zal de nieuwe verklaring op de website worden geplaatst. Wij adviseren u daarom om deze verklaring opnieuw te lezen bij vragen.