Informatie verzamelen

Voorafgaand aan de opname van een gebouw beginnen we met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het gebouw. Denk aan tekeningen en constructiegegevens. Deze informatie halen we onder andere uit openbare bronnen zoals het Kadaster en bij de gemeente. Vervolgens starten we met de opname.